Hylleselskap

Fordeler - hylleselskap

Vi har selskaper med aksjekapital med Kr 30 000,- Kr 50 000,- Kr 100 000,- kr 250 000,- og
Kr 500 000,-

Bunn priser

Vi tilbyr bunn priser på alle våre hylleselskaper. Alle våre hylleselskaper  er kvalitetssikret mot heftelser og andre overaskelser

Hylleselskap med kreditverdighet!

Alle våre hylleselskaper har A1 i kreditverdighet. Hylleselskapene vi tilbyr er maksimalt 2 uker gamle.

Bestill varer og tjenester med en gang uten problemer

Om ønskelig har vi hylleselskaper helt tilbake til 2012. 

Aksjekapitalen kan tas ut igjen med en gang endringen er foretatt. Normalt dagen etter. Leveringstid på aksjeselskap er 1-2 timer.

Du kan velge mellom stort utvalg av ferdigregistrerte AS - Har du spesielle preferanser vedrørende bankforbindelse oppgi hvilken bankforbindelse du ønsker, slik at vi velger et selskap for deg med bankkonto i akkurat den banken du ønsker. 

Hylleselskap - bankkonto

Alle ferdigregistrerte AS kommer med ferdig bankkonto tilknyttet selskapet. 

Alle våre selskaper har Kr 30 000 innestående på selskapet konto og har derfor ikke negativ egenkapital.

Ikke la deg lure av konkurentene! 

Hylleselskaper uten bankkonto eller med mindre en kr 30 000 på bankkontoen har ikke kreditverdighet!

Disposisjonsretten følger selskapet og straks selskapet og styrevervet er overført til deg så vil banken oppdatere disposisjonsretten på kontoen iht ny firmaattest.

Sikkerhet

 Vi har ikke aktivisert tjenester som nettbank og Visakort tilknyttet kontoen når selskapet ble registrert. 

Dette blir gjort av sikkerhetshensyn slik at det ikke finnes annen nettbank tilgang og visakort tilknyttet kontoen utover det du bestiller som ny eier av selskapet.

Vi har selskaper med bankkonto i 17 forskjellige banker

Forutsetninger for overtakelse av hylleselskap

Selger bekrefter at samtlige aksjer som overdras, er aksjer i et «hylleselskap»/ikke nåværende eller tidligere aktivt selskap og som det ikke tidligere har vært virksomhet i, der selger står inne for, samt bekrefter ugjenkallelig at det ikke foreligger rettigheter eller forpliktelser for selskapet, andre enn dem som fremkommer av denne avtale. Registreringsgebyr til Foretaksregisteret kommer heller ikke i tillegg til kjøpesummen.
Eventuelt ansvar som har oppstått for selskapet, forut for kjøpers ervervstidspunkt skal dekkes og håndteres av selger, uansett kravets beskaffenhet. Dette gjelder så lenge kravet ikke har oppstått som følge av kjøpers handlinger

Hva er et hylleselskap

Et aksjeselskap på dagen, eller et så kalt hylleselskap, er et ferdigstiftet aksjeselskap hvor du kan kjøpe aksjene i selskapet  og overta selskapet på timen.

Da et ferdigregistrert aksjeselskap er det samme som et aksjeselskap, risikerer du ikke som kjøper mer enn det du selv skyter inn i selskapet. Vi har selskap med aksjekapital på Kr 30 000,- Kr 50 000,- Kr 100 000,- kr 250 000,- og Kr 500 000,- på lager. Vi har valgt bort revisor i disse selskapene så det vil ikke påløpe revisjonskostnader.

Hylleselskap - Hylleselskapets struktur

Når du kjøper et ferdigregistrert aksjeselskap, vil du og eventuelt de du kjøper aksjene sammen med stå som eiere, eller aksjonærer, for selskapet.  Du vil da kunne velge et nytt styre, som er øverste organ i selskapet. Videre vil du stå fritt til å gjøre som du vil med selskapet, det være seg ansettele av daglig leder, arbeidstakere med mer.


Hylleselskap - Risikofritt

Eierne, eller aksjonærene i et aksjeselskap, risikerer ikke å tape mer enn det de har betalt for aksjene de har i selskapet. Det er blant annet dette som skiller et aksjeselskap fra et enkeltpersonforetak. I et enkeltpersonforetak skiller man ikke mellom selskapets- og eiernes økonomi. Det gjør man i et aksjeselskap. Man kan derfor ta større risiko dersom man har et aksjeselskap. Det er ingen forskjell på et ferdigregistrert aksjeselskap og et aksjeselskap som du registrerer selv

Hylleselskap - Krav til aksjekapital

Minimum aksjekapital i et aksjeselskap er kroner Kr 30 000,-. Våre hylleselskaper tilfredsstiller kravene til aksjekapital i henhold til aksjeloven.

Våre hylleselskaper har aksjekapital fra Kr 30 000 (minimum aksjekapital) opp til Kr 500 000,-

Hylleselskap - Revisjon og revisjonsplikt

De minste aksjeselskapene har ikke plikt til å ha revisor (kriterier for å unnlate revisjon). Dette medfører en direkte besparelse per år fra kroner 10 000,- og oppover per aksjeselskap avhengig av størrelsen og kompleksiteten på regnskapet. Til tross for denne besparelsen er det viktig å ta en grundig vurdering om man skal ha revisor eller ikke. Revisorene sitter på en kompetanse som ofte kan oppveie kostnaden forbundet med revisjonen, og i flere tilfeller gi selskapet en merverdi. 

I våre hylleselskaper har vi valgt bort revisor for selskapet som standard. Enkelte hylleselskaper har ferdig revisor inkludert. Dersom du ønsker revisor kan du velge dette i Nettbutikken

Hylleselskap - Skatter og avgifter

Aksjeselskap har en flat skatt på 28 %. Dette skatteregimet gjør det gunstig å bruke et aksjeselskap som en «sparebøsse». Det skattepliktige overskuddet du har i løpet av et år skattlegges med 28 %. Til sammenlikning skattlegges du marginalt omkring 44,5 % i et enkeltpersonforetak dersom du har en inntekt som medfører toppskatt. Dette medfører at dersom du skal investere overskuddet i selskapet ditt i aksjer, eiendom og liknende vil du ha mer igjen å investere for i et aksjeselskap enn for eksempel i et enkeltpersonforetak.

I tillegg til en flat skatt på 28 % på skattepliktig overskudd regnes ikke realiserte og urealiserte gevinster på aksjer og fond innenfor EØS som skattepliktig inntekt. Dette gjør at du kan reinvestere hele gevinsten din uten å måtte skatte av den først. Det samme gjelder for utbytte man mottar fra selskap innenfor EØS.

Hylleselskap på timen

Du betaler ingen andre tillegg for et hylleselskap. Alle stiftelsesdokumenter, vedtekter, firmaattest og bankkonto med aksjekapital er inkludert i prisen. Videre inkluderer prisen er alle omkostninger i forbindelse med endringer som må gjøres, herunder nytt foretaksnavn, nytt styre, ny forretningsadresse mv. Selskapet stiftes uten revisor.

Bestill ferdig hylleselskap

Hylleselskap klart til bruk

Du sparer tid og slipper å bidra under en vanlig registreringsprosess. Du kan umiddelbart benytte selskapet til fakturering, inngåelse av avtaler mv. 

Aksjekapital på kr 30 000 er innbetalt. Stiftelsesomkostninger er dekket av oss, slik at bankkontoen som følger med selskapet har innestående kr 30 000. Innestående på bakkontoen kan benyttes etter at det nye styret er registrert og ny firmaattest foreligger, samt kontoavtale er signert av kunden.   

Bestill hylleselskap